Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Ataskaitos

 

Ataskaitos

Nacionalinėje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekio apskaitos ataskaitoje pateikiama informacija apie tiesiogiai (CO2, CH4, N2O, HFC, SF6 ir NF3) ir netiesiogiai (CO, NOx, NMLOJ, SO2) Lietuvos teritorijoje išmetamas antropogeninės kilmės ŠESD pagal šaltinius ir sugėrimą absorbentais (augalija). Lietuvoje 2018 m. į atmosferą buvo išmesta 20 267 kt ŠESD - apie 1,7 proc. mažiau nei 2017 m.

*ŽNŽNKM - žemės naudojimas, žemės naudmenų keitimas ir miškininkystė

 

Daugiausiai ŠESD išmesta energetikos sektoriuje, kuriame 2018 m. susidarė 58,8% viso šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Antras pagal išmetamų ŠESD kiekį - žemės ūkio sektorius (21,1%). Pramonės sektoriuje išmestų ŠESD kiekis sudarė 15,6%, o atliekų sektoriuje - 4,5% nuo bendrai išmesto ŠESD kiekio.

Nacionalinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaita (ataskaita anglų kalba):

Ataskaitos teikimo metai
Nuoroda į ataskaitą
Ataskaitos priedai
2012 m. Parsisiųsti  
2013 m. Parsisiųsti  
2014 m.

Parsisiųsti ataskaitą

Parsisiųsti priedus
2015 m. Parsisiųsti ataskaitą Parsisiųsti priedus
2016 m. Parsisiųsti ataskaitą Parsisiųsti priedus
2017 m. Parsisiųsti ataskaitą Parsisiųsti priedus
2018 m. Parsisiųsti ataskaitą Parsisiųsti priedus
2019 m. Parsisiųsti ataskaitą Parsisiųsti priedus
2020 m. Parsisiųsti ataskaitą Parsisiųsti priedus

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tendencijos (trumpa ataskaita lietuvių kalba):

Ataskaitos teikimo metai
Nuoroda Duomenys
2012 m. Parsisiųsti  
2013 m. Parsisiųsti  
2014 m. Parsisiųsti  
2015 m. Parsisiųsti  
2016 m. Parsisiųsti  
2017 m. Parsisiųsti  
2018 m. Parsisiųsti  
2019 m. Parsisiųsti Parsisiųsti
2020 m. Parsisiųsti Parsisiųsti

 

2020-12-21

Metodikos