Informacijos mainų centras

 

Informacija Orlaivių naudotojams

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos

 

ŠESD stebėsenos planai

 
 

Parengta Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio prognozių, klimato kaitos politikos ir priemonių ataskaita

Europos Komisijai pateikta Lietuvos ŠESD kiekio prognozių, klimato kaitos politikos ir priemonių ataskaita. Kviečiame susipažinti su pagrindiniais ataskaitos faktais šiame informaciniame lape:

 

Parsisiųsti

Lietuvoje taikomos kuro grynosios šiluminės vertės ir išmetamų teršalų faktoriai

Kuro grynosios šiluminės vertės ir išmetamų teršalų faktoriai atitinka pateiktus 2020 m. Nacionalinėje ŠESD apskaitos ataskaitoje.

Ataskaitos

Nacionalinėje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekio apskaitos ataskaitoje pateikiama informacija apie tiesiogiai (CO2, CH4, N2O, HFC, SF6 ir NF3) ir netiesiogiai (CO, NOx, NMLOJ, SO2) Lietuvos teritorijoje išmetamas antropogeninės kilmės ŠESD pagal šaltinius ir sugėrimą absorbentais (augalija). Lietuvoje 2018 m. į atmosferą buvo išmesta 20 267 kt ŠESD - apie 1,7 proc. mažiau nei 2017 m.

*ŽNŽNKM - žemės naudojimas, žemės naudmenų keitimas ir miškininkystė

 

Daugiausiai ŠESD išmesta energetikos sektoriuje, kuriame 2018 m. susidarė 58,8% viso šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Antras pagal išmetamų ŠESD kiekį - žemės ūkio sektorius (21,1%). Pramonės sektoriuje išmestų ŠESD kiekis sudarė 15,6%, o atliekų sektoriuje - 4,5% nuo bendrai išmesto ŠESD kiekio.