Informacijos mainų centras

 

Informacija Orlaivių naudotojams

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos

 

Kaip mes galime sumažinti poveikį klimato kaitai

 
 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorizavimo partnerystės projektas

Lietuva, kaip Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją ir Kioto protokolą ratifikavusi šalis, yra įsipareigojusi kasmet teikti informaciją apie visų šalyje absorbentais pašalinamų ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekį, kurių neapima Monrealio protokolas. Norėdama kuo tiksliau, skaidriau ir nuosekliau parengti šią ataskaitą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su aplinkos apsaugos agentūra vykdo Norvegijos Karalystės finansuojamą projektą „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorizavimo partnerystės projektas".

Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų tendencijos Europos Sąjungos (EU-27) kontekste

  Aplinkos apsaugos agentūra parengė Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) tendencijų 1990-2011 m. apžvalgą, kurioje yra pristatomos Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų tendencijos Europos Sąjungos (EU-27) kontekste.

Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų prognozių (ŠESD) 2010-2020 ataskaitos apžvalga

Lietuvos kontūras   Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Aplinkos Ministerija parengė Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų prognozių (ŠESD) ataskaitą 2010-2020. Šios ataskaitos tikslas įvertinti galimus ŠESD kiekius skirtinguose veiklos sektoriuose.

Panaikinti apribojimai Lietuvai dalyvauti prekyboje šiltnamio dujų taršos leidimais

  Šių metų spalio 24 d. Jungtinių Tautų Kioto protokolo suderinamumo komitetas panaikino savo praėjusių metų gruodį priimtą sprendimą laikinai apriboti Lietuvai galimybę dalyvauti tarptautinėje prekyboje nustatytosios šiltnamio dujų normos vienetais. Apribojimai panaikinti remiantis teigiamomis išvadomis, kurias pateikė JT bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) sekretoriato ekspertai. Jie rugsėjo pabaigoje buvo atvykę į Lietuvą ir patikrino 2012 m. pateiktą Nacionalinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą.