Informacijos mainų centras

 

Informacija Orlaivių naudotojams

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos

 

Kaip mes galime sumažinti poveikį klimato kaitai

 
 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorizavimo partnerystės projektas

Lietuva, kaip Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją ir Kioto protokolą ratifikavusi šalis, yra įsipareigojusi kasmet teikti informaciją apie visų šalyje absorbentais pašalinamų ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekį, kurių neapima Monrealio protokolas. Norėdama kuo tiksliau, skaidriau ir nuosekliau parengti šią ataskaitą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su aplinkos apsaugos agentūra vykdo Norvegijos Karalystės finansuojamą projektą „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorizavimo partnerystės projektas".